01. La Fabrique

Je leest op dit moment de privacy verklaring van La Fabrique. La Fabrique bestaat uit interieurontwerpers & meubelmakers. Onze diensten zijn o.a. het geven van interieuradvies en het uitvoeren hiervan. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Wij gaan hier altijd zeer discreet mee om en zijn ons ervan bewust dat wij werken in een voor jou uiterste privé omgeving. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door La Fabrique, neem dan gerust contact op!
adres: Sand-Ambachtstraat 84
2691 BR ’s-Gravenzande
mail: info@la-fabrique.nl
tel: 06 19 44 64 98
Btw. Nr. NL854826427B01
KVK Nr. 62459996

 

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door La Fabrique. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
La Fabrique stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van La Fabrique. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met La Fabrique via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
03. Webshop
La Fabrique verzameld jouw gegevens met het gebruik van de webshop. Denk hierbij aan adresgegevens om de gekochte producten te kunnen bezorgen. Bij de webshop van La Fabrique worden uitsluitend functionele cookies ingezet.
04. Foto’s en beelden
La Fabrique gebruikt ter promotie van haar diensten foto’s en andere materialen van voorgaande projecten. Ten alle tijde zorgt La Fabrique ervoor dat er nooit persoonsgegevens vermeld zullen worden bij de gebruikte foto’s en materialen.

 

03. Ontvangers

De gegevens die La Fabrique ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. Mijn domein
De e-mail van La Fabrique wordt gehost bij Mijn domein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijn domein.
De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Mijn domein. Gegevens die jij achterlaat op de website van La Fabrique zijn op de servers van Mijn domein opgeslagen.

 

04. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door La Fabrique, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@la-fabrique.nl.
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met La Fabrique via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

 

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens in sommige gevallen fysieke kopieën gemaakt. Deze gegevens zullen ten allen tijde op een afgesloten plaats bewaard worden en zijn niet toegankelijk voor derden. De persoonsgegevens die door La Fabrique of door eerder genoemde derden digitaal worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van La Fabrique privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

06. Jouw rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij La Fabrique vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met La Fabrique. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door La Fabrique. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij La Fabrique opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient La Fabrique al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Ontwerpen en concepten zijn hierbij uitgesloten.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij La Fabrique vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat La Fabrique niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat La Fabrique jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van
het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@la-fabrique.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort,
id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

07. Plichten

La Fabrique verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van La Fabrique via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan La Fabrique de betreffende dienst niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met La Fabrique met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan is dit uitsluitend om een afgesproken dienst waar wij akkoord voor hebben ontvangen te kunnen uitvoeren. La Fabrique behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer La Fabrique dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van La Fabrique te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
adres: Sand-Ambachtstraat 84
2691 BR ’s-Gravenzande
mail: info@la-fabrique.nl
tel: 06 19 44 64 98